RSS

Bảo hiểm tâm

NAM MÔ HÒA BÌNH TAM THẾ DI LẠC PHẬT
Nguyện cho hòa bình và tình thương này cùng năng lượng giải thoát
của mười phương chư Phật được dàn trải khắp muôn nơi
Nguyện cho chúng sinh mười phương luôn sống trong hòa bình nơi thân
và hòa bình nơi tâm một cách viên mãn

Kệ Tâm Sở Từ

Khi người rải tâm từ
Là rải những mong mỏi
Rải hạnh phúc, an lạc
Rải tiến bộ, thảnh thơi.

Thực tập tình thương lớn
Một trái tim chánh chơn
An trú trong tâm từ
Trở thành người giàu có.

Với gia đình huyết thống
Người thực tập tình yêu
Với gia đình tâm linh
Người thực tập tâm từ.

Xin nguyện rải tâm từ
Đến chúng sinh mười phương
Mong nhận diện con đường
Cùng đi về nẻo phúc.

TG Minh Thạnh

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa và văn bản

Trang bìa - Từ bi trên vạn nẻo đường

Thông báo tặng sách TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG (Sức mạnh của sự tinh tấn)

Cư sĩ Diệu Nhung, cư sĩ Nguyên Phước Độ, cư sĩ Trang Đài, và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG cho các đối tượng sau đây:

1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:

Thư yêu cầu nhận sách TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG

Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 20 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 13 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):

Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 16/12/2018. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 17/12/2018.

Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.

Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.

Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.

Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.

Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình dàn trải khắp muôn nơi.

Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác

Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm

Bảo hiểm tâm

Thông báo tặng sách BẢO HIỂM TÂM (Thực tập niệm tâm)

Cư sĩ Diệu Nhung, cư sĩ Minh An, cư sĩ Trang Đài, và các Cư sĩ khác hùn phước ấn tống và gửi tặng sách BẢO HIỂM TÂM cho các đối tượng sau đây:

1. Độc giả người Việt đang sinh sống và làm việc trong và ngoài VIỆT NAM.
2. Các tu sĩ Phật giáo người Việt không phân biệt tông phái.
3. Các cư sĩ người Việt đang nghiên cứu và thực tập Phật giáo.
4. Các cư sĩ khác.

Quý độc giả nhận sách gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email: damlinh.that@gmail.com
Trong thư, vui lòng ghi rõ:

Thư yêu cầu nhận sách BẢO HIỂM TÂM

Họ tên (ghi đầy đủ có dấu tiếng Việt (tại Việt Nam), tên theo hộ chiếu (ngoài Việt Nam)):
Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, tên thành phố hay tỉnh thành (tại Việt Nam)/ theo quy định nước sở tại (ngoài Việt Nam))
Số điện thoại (ghi đầy đủ mã vùng nếu có):
Địa chỉ email (nếu có):
Số lượng (tối đa 20 cuốn (địa chỉ tại Việt Nam)/ tối đa 12 cuốn (địa chỉ ngoài Việt Nam):

Thư yêu cầu gửi sách vui lòng gửi trước ngày 16/12/2018. Sách sẽ được gửi đi bắt đầu từ ngày 17/12/2018.

Do số lượng có hạn nên sách được gửi đi theo thứ tự ưu tiên đối tượng được ghi ở trên.

Sách sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ Quí vị cung cấp.

Chân thành cám ơn Quí vị đã dành chút ít thời gian đọc thông báo này.

Kính chúc Quí vị an lạc và thảnh thơi.

Chúng con xin hồi hướng công đức này đến cho BA MẸ ở hiện tại và mười phương, chúng sinh ở hiện tại và mười phương, đều trọn thành Phật đạo trong phút giây hiện tại.
Nguyện cho hòa bình dàn trải khắp muôn nơi.

Cư sĩ Diệu Nhung
Các Cư sĩ khác

Đàm Linh Thất
Sống trong thực tại – Bình yên tự tâm

BẢO HIỂM TÂM – TG MINH THẠNH

 

1. Tâm Sở Thọ – Vượt Thắng Những Sợ Hãi

2. Tâm Sở Tưởng – Nắm Giữ Hiện Tại

3. Tâm Sở Tư – Đi Về Nẻo Thiện

4. Tâm Sở Xúc – Đừng Bị Kẹt Vào Cảnh

5. Tâm Sở Dục – Buông Bỏ Dính Mắc Và Tham Đắm

6. Tâm Sở Huệ – Khiêm Cung Đến Tận Cùng

7. Tâm Sở Niệm – Chánh Niệm Là Phật

8. Tâm Sở Tác Ý – Định Hướng Cho Tâm

9. Tâm Sở Thắng Giải – Đừng Mê Mải

10. Tâm Sở Định – Vững Vàng Từng Giây Phút

11. Tâm Sở Tín – Quét Sạch Bóng Quân Thù

12. Tâm Sở Cần – Đam Mê Hiểu Biết Và Yêu Thương

13. Tâm Sở Xả – Không Choáng Ngợp Bởi Hạnh Phúc Và Khổ Đau

14. Tâm Sở Tàm – Vượt Qua Mọi Cám Dỗ

15. Tâm Sở Quý – Im Lặng Sấm Sét

16. Tâm Sở Vô Tham – Cái Gì Là Không Quan Trọng

17. Tâm Sở Vô Sân – Đời Đẹp Như Thần Tiên

18. Tâm Sở Vô Minh – Đừng Làm Cằn Cỗi Thân Tâm

19. Tâm Sở Phóng Dật – Đời Vẫn Tươi Đẹp Hoài

20. Tâm Sở Tật Đố – Nếu Muốn Thắng, Xin Nhường Cho Người Thắng

21. Tâm Sở Hôn Trầm – Làm Một Người Tri Túc

22. Tâm Sở Từ – Những Dòng Nước Từ Tâm 

23. Tâm Sở Vô Tàm – Con Mắt Trí Tuệ

24. Tâm Sở Vô Quý – Soi Sáng Bản Thân

25. Tâm Sở Bi – Tình Thương Khắp Ruộng Đồng

26. Tâm Sở Xả (2) – Tĩnh Lặng Như Địa Đàng

27. Tâm Sở Chú Tâm – Hành Trì Thanh Tịnh

28. Tâm Sở Tác Ý  (2) – Cho Đời Mãi Màu Xanh

29. Tâm Sở Toại Ý – Ôi Giáo Pháp Nhiệm Mầu

30. Tâm Sở Hối Hận – Toả Ngát Bồ Đề Tâm

31. Tâm Sở Thuỵ Miên – Chuyển Hoá Những Ưu Phiền

32. Tâm Sở Tầm – Bình Yên Hiện Tiền

33. Tâm Sở Tứ – Mọi Thứ Đều An Lành

34. Tâm Sở Xan Tham – Cho Đi Đến Tận Cùng

35. Tâm Sở Sân – Tuy Giận Mà Lại Thương

36. Tâm Sở Hỷ – Nhìn Đâu Cũng Thấy Yêu Thương

37. Tâm Sở Hoài Nghi – An Trú Trong Hiện Tại

38. Tâm Sở Tinh Tấn – Tỉnh Thức Như Bình Minh

39. Tâm Sở Tà Kiến – Không Có Gì Gọi Là Tôi

40. Tâm Sở Mạng Quyền – Không Sinh Không Diệt

41. Tâm Sở Ganh Tỵ – San Sẻ Những Từ Bi

42. Tâm Sở Bỏn Xẻn – Hãy Vui Với Niềm Vui Phụng Sự

43. Tâm Sở Nhất Hành – Tâm Nhất Cảnh

44. Tâm Sở Mạn – Vạn Vật Nương Nhau Mà Sống 

 

Quý vị muốn hùn phước ấn tống kinh sách, các công việc từ thiện và sản xuất phim vận động xã hội, vui lòng gửi tịnh tài đến:

Tên TK: Bùi Quốc Liêm
Số TK: 007 100 104 7695
NH: Vietcombank TPHCM

 

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s